O nama

Naša ideja

Neprestalna želja za unaprijeđivanje potaknula nas je na razvijanje sredstva koje bi štitilo originale boje na raznim površinama.

Želja za plasman jedinstvenog i vrlo specifičnog proizvoda, u obliku tekuće folije za zaštitu raznih površina dovela nas je do jedinstvene i patentirane formule za LIWREA-u.

U procesu razvoja našeg proizvoda sagledali smo svaki i pojedini detalj do savršenstva, a sve u svrhu postizanja današnjeg rezultata dobivenog plasmanom LIWREA-e. Glavna ideja nam je bila smanjennje štetnog utjecaja na okoliš, razvijajući naš interes ka bojama u nano-tehnologiji, na vodenoj bazi bez upotrebe sintetičkih razređivača.

Današnje tržište
s

Tržište danas, u ovom trenutku raspolaže:

  • Tekućim folijama za zaštitu raznih površina, na bazi nitro razređivača
  • Vinilnim folijama za oblaganje automobila
  • Poliuretansim folijama za zaštitu površina od grebanja (anti-scratch folije)
  • Poliesterskim folijama za zaštitu površina od grebanja (anti-scratch folije)

Naša konkurencija

Na tržištu postoje razni proizvodi koji…

  • su izrazito opasni za okolinu;
  • su opasni po ljudsko zdravlje;
  • predstavljaju problem za reciklažu i odlaganje, jer se klasificiraju kao opasne tvari;
  • predstavljaju problem prilikom transporta, jer su lako zapaljivi, te se klasificiraju kao sredstva štetna po ljudsko zdravlje

Naš proizvod

LIWREA je akrilno-uretanska vodenasta emulzija koja stvara elastičan film, izrazito otporan na vanjske uvjete, a ujedno izrazito jednostavan za uklanjanje, po potrebi.

LIWREA je proizvod koji je razvijen u potpunosti bez štetnih tvari, na vodenoj je bazi, a osnovna mu je namjena zaštita staklenih, plastičnih, metalnih te keramičkih površina.